Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

HARMONOGRAM PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

Został opracowany na podstawie zadeklarowanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w placówce,  w Karcie zapisu dziecka do przedszkola. 

W CELU UNIKNIĘCIA KUMULACJI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZATNI Z DZIECKIEM RODZICE ZOBOWIĄZNANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA ZADEKLAROWANYCH GODZIN! ,np jeżeli rodzic zadeklarował godziny pobytu od 7.30 do 15.30,   ma do wyboru przedział czasowy przyprowadzenia dziecka  7.30 – 7.50. 

Główne wejście  - parter (grupy I, II, IV)

Godziny: 6.30 – 6.50 ;

                  6.50 – 7.10;

                  7.10 – 7.30;

                  7.30 – 7. 50;

                  7.50 – 8.10;

                   8.10 – 8.30. 

Wejście od strony ul. Zgierskiej (grupy: III, V, VI, VII)

Godziny: 6.30 – 6.45;

                 6.45 – 7.00;

                 7.00 – 7.15;

                 7.15 – 7.30;

                 7.30 – 7.45;

                  7.45 – 8.00; 

                  8.00 – 8.15;

                  8.15 – 8.30

 

- Obowiązkowo tylko jeden rodzic/opiekun prawny może wejść do szatni,  przyprowadzając i odprowadzając  dziecko do przedszkola. 

- Każdy rodzic czy opiekun zobowiązany jest nosić maseczkę, tak, by zakrywała ona  nos  i usta.

- Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają/ odbierający dzieci  do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

- Rodzic z dzieckiem „odbija kartę/czip w systemie Indeksik dokumentując godzinę przyjścia dziecka, zdejmuje z niego ubranie wierzchnie a następnie przekazuje dziecko woźnej. Woźna kieruje się z  dzieckiem  do łazienki celem umycia rąk i odprowadza je do właściwej  sali.