KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Historia

MAŁY ODKRYWCA

Projekt współfinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

"Tropiciele przyrody - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie".

Realizatorem projektu  jest Przedszkole Miejskie Nr 3. Okres trwania projektu od 02.09.2013 r do 30.06.2014 r.

Projekt jest kompatybilny z funkcjonującym programem edukacji przyrodniczo-ekologicznej "Mały specjalista od spraw przyrody", na bazie którego powstał ogródek dydaktyczny przedszkola. Dzięki programowi dzieci zdobyły wiedzę na temat flory rodzimej, budowy warstwowej lasu i jej mieszkańców oraz zostaqły wprowadzone w zagadnienia związane z segragacja odpadów. Projekt zaś przewiduje zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami oraz umożliwi rozwijanie praktycznych umiejętności , które pozwolą aktywniej działać na rzecz przyrodyu i jej ochrony.

TROPICIELE PRZYRODY

Projekt współfinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"Tropiciele przyrody - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie". Realizatorem projektu  jest Przedszkole Miejskie Nr 3. Okres trwania projektu od 02.09.2013 r do 30.06.2014 r. Projekt jest kompatybilny z funkcjonującym programem edukacji przyrodniczo-ekologicznej "Mały specjalista od spraw przyrody", na bazie którego powstał ogródek dydaktyczny przedszkola. Dzięki programowi dzieci zdobyły wiedzę na temat flory rodzimej, budowy warstwowej lasu i jej mieszkańców oraz zostaqły wprowadzone w zagadnienia związane z segragacja odpadów. Projekt zaś przewiduje zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami oraz umożliwi rozwijanie praktycznych umiejętności , które pozwolą aktywniej działać na rzecz przyrodyu i jej ochrony.


 

Dnia 14 maja 2014r. w naszym przedszkolu odbędzie sie konkurs piosenki pt."Ekologiczna piosenka". Konkurs odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" refundowanego ze środków WFOŚiGW.

 


 

Dnia 8 maja 2014r. wszystkie dzieci 5 i 6-letnie wyjeżdżają na wycieczkę doArboretum w Rogowie. Wycieczka odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Wyjazd o godz. 8.30. Zajęcia na miejscu 10.00-12.00.Powrót około godz. 14.00.

 


 

Dnia 25 lutego 2014r. tj. wtorek o godz. 9.10 w przedszkolu odbędzie się przedstawienie teatralne zatytułowane "Co się zdarzyć może w starej komodzie" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całościrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

W ramach projektu "Tropiciele przyrody"Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie zaprasza do udziału:

 

1.W konkursie recytatorskim pod tytułem : Poetycko o przyrodzie.

 

Cele konkursu:

 • Ø Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
 • Ø Rozwijanie zdolności teatralnych.
 • Ø Prezentacja własnej interpretacji utworu.

 

Zasady konkursu:

 

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7-lat.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w 2 grupach wiekowych: 3-4-lata i 5-7-lat.

3. Dziecko wraz z rodzicem lub nauczycielem wybiera wiersz o tematyce przyrodniczej. Zgłasza u nauczycielki grupy chęć udziału w konkursie. Nauczyciel powiadamia organizatorów do dnia 11 kwietnia 2014r.o ilości kandydatów do konkursu wraz z metryczką(imię, nazwisko kandydata, wiek, placówka, tytuł i autor wiersza, tekst utworu).

5. Zadaniem rodzica/nauczyciela jest przygotowanie dziecka do udziału w konkursie.

6. Milewidziany strój związany z tematyką prezentowanego utworu.

7. Każda placówka może przygotować max.3 kandydatów.

8. Finał konkursu nastąpi 17 kwietnia 2014r.w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

 

 

 

2. W  konkursie plastycznym pod tytułem: "Coś z niczego"

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie świadomości proekologicznej dzieci i rodziców w zakresie umiejętności wtórnego wykorzystywania odpadów.
 • Inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Zasady konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-8 lat.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych 3-4-latki, 5-6-latki, 7-8-latki.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy związanej z tematem konkursu             z odpadów różnego pochodzenia techniką przestrzenną.

4. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę z następującymi  danymi: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon placówki, pieczęć placówki, , imię i nazwisko opiekuna.

5. Każda placówka może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac, przy czym każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Przyjmujemy tylko prace wykonane indywidualnie.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie,                 95-035 , ul. Zgierska 15a w terminie do 30 listopada 2013r.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2013r. w Przedszkolu Miejskim Nr 3         O wynikach konkursu poinformujemy telefonicznie.

8. Prace zakwalifikowane do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

3. W przemarszu ekologicznym:"OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!"

 

Pod tym hasłem zapraszamy wszystkie przedszkolaki na I EKOLOGICZNY PRZEMARSZ DZIECI Z CHATKI PUCHATKA . Korowód przedszkolaków ma na celu promowanie działań sprzyjających ochronie przyrody. Dzieci przejdą główną ulicą miasta, odwiedzą lokalnych sprzedawców rozdając ulotki informacyjne oraz prace plastyczne związane z tematyką ekologiczną. START 22 PAŻDZIERNIKA GODZINA 10.00.

Prosimy o zorganizowanie przebrań dla dzieci nawiązujących do imprezy, np czapeczki, maski zwierząt, roślin, stroje, które przynosicie państwo w dniu przemarszu.

Całość imprezy odbywa się w ramach podstawuy programowej w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

 


Dnia 29 listopada 2013r. tj. piątek o godz. 12.00 w przedszkolu odbędzie sięprzedstawienie teatralne zatytułowane "Zimowa opowieść" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całości refundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.

 

OGRÓDEK DYDAKTYCZNY

Projekt współfinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

„Poznamy, pokochamy, ochronimy florę rodzimą – ogródek dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie”.

Realizatorem projektu  jest Przedszkole Miejskie Nr 3. Okres trwania projektu od 01.05.2012 r do 31.10.2012 r. Ogólna wartość projektu wynosi 33 200,00 PLN,  w tym dofinansowanie z Funduszu wynosi29 640,00 PLN, co stanowi 89 % wartości projektu.

Ogródek dydaktyczny przeznaczony będzie do zdobywania wiedzy, doświadczeń, odpoczynku dla 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat naszego przedszkola.

Celem głównym projektu jest : Stwarzanie możliwości zdobywania wiedzy i stymulowania dziecięcej aktywności, w kierunku poznania i zrozumienia otaczającej przyrody; umożliwienie dzieciom rozwijania umiejętności praktycznych, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz przyrody i jej ochrony.

Realizacja programu opierać się będzie na stosowaniu wszelkich aktywnych metod poznawania środowiska: obserwacja, spacery, wycieczki, zajęcia terenowe, eksperymenty i doświadczenia badawcze, hodowla, prace na rzecz środowiska.

Zastosowane metody umożliwią naszym wychowankom trwale przyswoić wiedzę, rozwinąć umiejętności, stać się twórczymi i kreatywnymi, ekspresyjnymi.

Efektem ekologicznym będzie zwiększenie świadomości dzieci, członków ich rodzin, mieszkańców naszej gminy w zakresie rodzimych drzew, krzewów i bylin, sposobów ich pielęgnacji i ochrony.   Także, wyuczenie nawyku segregacji śmieci, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach,  poprzez wtórne ich wykorzystanie.

Nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz powstałe rumowisko skalne, znacząco poprawią estetykę terenu oraz pozwolą na stworzenie dodatkowego miejsca do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Według harmonogramu projektu, w chwili obecnej prowadzimy rozpoznanie rynku w zakresie wyboru wykonawców/dostawców usług i materiałów, zgodnie z zachowaniem zasady konkurencji. W następnym etapie podpiszemy umowę dotacji WFOŚiGW w Łodzi.

Poprzez realizację powyższego projektu,  zyskamy  nowe miejsce sprzyjające wypoczynkowi i relaksacji. Wykonanie ogródka przyczyni się do polepszenia kondycji obszaru powierzchni biologicznie czynnej i do realizacji planu zagospodarowania terenu zielenią urządzoną..

 


 

Dnia 14 maja 2014r. w naszym przedszkolu odbędzie sie konkurs piosenki pt."Ekologiczna piosenka". Konkurs odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" refundowanego ze środków WFOŚiGW.

 


 

Dnia 8 maja 2014r. wszystkie dzieci 5 i 6-letnie wyjeżdżają na wycieczkę doArboretum w Rogowie. Wycieczka odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Wyjazd o godz. 8.30. Zajęcia na miejscu 10.00-12.00.Powrót około godz. 14.00.

 


 

Dnia 25 lutego 2014r. tj. wtorek o godz. 9.10 w przedszkolu odbędzie się przedstawienie teatralne zatytułowane "Co się zdarzyć może w starej komodzie" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całościrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

W ramach projektu "Tropiciele przyrody"Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie zaprasza do udziału:

 

1.W konkursie recytatorskim pod tytułem : Poetycko o przyrodzie.

 

Cele konkursu:

 • Ø Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
 • Ø Rozwijanie zdolności teatralnych.
 • Ø Prezentacja własnej interpretacji utworu.

 

Zasady konkursu:

 

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7-lat.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w 2 grupach wiekowych: 3-4-lata i 5-7-lat.

3. Dziecko wraz z rodzicem lub nauczycielem wybiera wiersz o tematyce przyrodniczej. Zgłasza u nauczycielki grupy chęć udziału w konkursie. Nauczyciel powiadamia organizatorów do dnia 11 kwietnia 2014r.o ilości kandydatów do konkursu wraz z metryczką(imię, nazwisko kandydata, wiek, placówka, tytuł i autor wiersza, tekst utworu).

5. Zadaniem rodzica/nauczyciela jest przygotowanie dziecka do udziału w konkursie.

6. Milewidziany strój związany z tematyką prezentowanego utworu.

7. Każda placówka może przygotować max.3 kandydatów.

8. Finał konkursu nastąpi 17 kwietnia 2014r.w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

 

 

 

2. W  konkursie plastycznym pod tytułem: "Coś z niczego"

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie świadomości proekologicznej dzieci i rodziców w zakresie umiejętności wtórnego wykorzystywania odpadów.
 • Inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Zasady konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-8 lat.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych 3-4-latki, 5-6-latki, 7-8-latki.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy związanej z tematem konkursu             z odpadów różnego pochodzenia techniką przestrzenną.

4. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę z następującymi  danymi: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon placówki, pieczęć placówki, , imię i nazwisko opiekuna.

5. Każda placówka może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac, przy czym każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Przyjmujemy tylko prace wykonane indywidualnie.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie,                 95-035 , ul. Zgierska 15a w terminie do 30 listopada 2013r.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2013r. w Przedszkolu Miejskim Nr 3         O wynikach konkursu poinformujemy telefonicznie.

8. Prace zakwalifikowane do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

3. W przemarszu ekologicznym:"OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!"

 

Pod tym hasłem zapraszamy wszystkie przedszkolaki na I EKOLOGICZNY PRZEMARSZ DZIECI Z CHATKI PUCHATKA . Korowód przedszkolaków ma na celu promowanie działań sprzyjających ochronie przyrody. Dzieci przejdą główną ulicą miasta, odwiedzą lokalnych sprzedawców rozdając ulotki informacyjne oraz prace plastyczne związane z tematyką ekologiczną. START 22 PAŻDZIERNIKA GODZINA 10.00.

Prosimy o zorganizowanie przebrań dla dzieci nawiązujących do imprezy, np czapeczki, maski zwierząt, roślin, stroje, które przynosicie państwo w dniu przemarszu.

Całość imprezy odbywa się w ramach podstawuy programowej w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

 


Dnia 29 listopada 2013r. tj. piątek o godz. 12.00 w przedszkolu odbędzie sięprzedstawienie teatralne zatytułowane "Zimowa opowieść" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całości refundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.

 


 

Dnia 14 maja 2014r. w naszym przedszkolu odbędzie sie konkurs piosenki pt."Ekologiczna piosenka". Konkurs odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" refundowanego ze środków WFOŚiGW.

 


 

Dnia 8 maja 2014r. wszystkie dzieci 5 i 6-letnie wyjeżdżają na wycieczkę doArboretum w Rogowie. Wycieczka odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Wyjazd o godz. 8.30. Zajęcia na miejscu 10.00-12.00.Powrót około godz. 14.00.

 


 

Dnia 25 lutego 2014r. tj. wtorek o godz. 9.10 w przedszkolu odbędzie się przedstawienie teatralne zatytułowane "Co się zdarzyć może w starej komodzie" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całościrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

W ramach projektu "Tropiciele przyrody"Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie zaprasza do udziału:

 

1.W konkursie recytatorskim pod tytułem : Poetycko o przyrodzie.

 

Cele konkursu:

 • Ø Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
 • Ø Rozwijanie zdolności teatralnych.
 • Ø Prezentacja własnej interpretacji utworu.

 

Zasady konkursu:

 

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7-lat.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w 2 grupach wiekowych: 3-4-lata i 5-7-lat.

3. Dziecko wraz z rodzicem lub nauczycielem wybiera wiersz o tematyce przyrodniczej. Zgłasza u nauczycielki grupy chęć udziału w konkursie. Nauczyciel powiadamia organizatorów do dnia 11 kwietnia 2014r.o ilości kandydatów do konkursu wraz z metryczką(imię, nazwisko kandydata, wiek, placówka, tytuł i autor wiersza, tekst utworu).

5. Zadaniem rodzica/nauczyciela jest przygotowanie dziecka do udziału w konkursie.

6. Milewidziany strój związany z tematyką prezentowanego utworu.

7. Każda placówka może przygotować max.3 kandydatów.

8. Finał konkursu nastąpi 17 kwietnia 2014r.w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

 

 

 

2. W  konkursie plastycznym pod tytułem: "Coś z niczego"

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie świadomości proekologicznej dzieci i rodziców w zakresie umiejętności wtórnego wykorzystywania odpadów.
 • Inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Zasady konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-8 lat.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych 3-4-latki, 5-6-latki, 7-8-latki.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy związanej z tematem konkursu             z odpadów różnego pochodzenia techniką przestrzenną.

4. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę z następującymi  danymi: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon placówki, pieczęć placówki, , imię i nazwisko opiekuna.

5. Każda placówka może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac, przy czym każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Przyjmujemy tylko prace wykonane indywidualnie.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie,                 95-035 , ul. Zgierska 15a w terminie do 30 listopada 2013r.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2013r. w Przedszkolu Miejskim Nr 3         O wynikach konkursu poinformujemy telefonicznie.

8. Prace zakwalifikowane do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

3. W przemarszu ekologicznym:"OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!"

 

Pod tym hasłem zapraszamy wszystkie przedszkolaki na I EKOLOGICZNY PRZEMARSZ DZIECI Z CHATKI PUCHATKA . Korowód przedszkolaków ma na celu promowanie działań sprzyjających ochronie przyrody. Dzieci przejdą główną ulicą miasta, odwiedzą lokalnych sprzedawców rozdając ulotki informacyjne oraz prace plastyczne związane z tematyką ekologiczną. START 22 PAŻDZIERNIKA GODZINA 10.00.

Prosimy o zorganizowanie przebrań dla dzieci nawiązujących do imprezy, np czapeczki, maski zwierząt, roślin, stroje, które przynosicie państwo w dniu przemarszu.

Całość imprezy odbywa się w ramach podstawuy programowej w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

 


Dnia 29 listopada 2013r. tj. piątek o godz. 12.00 w przedszkolu odbędzie sięprzedstawienie teatralne zatytułowane "Zimowa opowieść" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całości refundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.