Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty,akcje

   W roku szkolnym 2021/2022 przedszkole przystąpiło do następujących projektów:

 

 

Główne założenia i cele :
 kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
 kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych,
 budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie
poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,
zachęcanie do niesienia pomocy,
 kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka.

 

 

Głównym założeniem projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci i młodzieży empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach.

 

Kontynuacja projektu Technikoludek.

Technikoludek - przedszkolak w świecie technologii to ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkoli .

Celami głównym projektu są :

Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii

Rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski

Celami szczegółowymi natomiast są:

Dla dzieci: 

Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci:

Kompetencje informatyczne.

Inicjatywność i przedsiębiorczość

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-technicznePorozumiewanie się w języku ojczystym. 

Umiejętność uczenia się 

Kompetencje społeczne i obywatelskie. 

Świadomość i ekspresja kulturalna. 

Porozumiewanie się w językach obcych.

Dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii

Kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii Rozwijanie kreatywności u dzieci

Rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych poprzez udział w imprezach,wycieczkach oraz akcjach

Dla nauczycieli:

Rozwijanie umiejętności technologicznych wśród nauczycieli 

Dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniem przez nauczycieli