Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty,akcje

   W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole przystąpiło do następujących projektów:

 

 

 

Cele:
- Promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia
ogólnorozwojowe;
- Kształtowanie postaw prozdrowotnych z wykorzystaniem
niekonwencjonalnych przyborów;
- Profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych z
wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku;

 

 

 

Cele :
• Rozwijanie empatii,
• Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt,
• Przygotowanie do współuczestniczenia w grupie,
• Nauka współpracy,
• Kształtowanie tolerancji,
• Wyzwalanie radości i innych pozytywnych uczuć,
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości, sprawczości,
• Rozwijanie zainteresowań,
• Obniżanie poziomu stresu,
• Wypracowanie strategii radzenia sobie ze stresem.

 

 

Cele:

  1. Integracja międzypokoleniowa i wspólna aktywność kulturalna dzieci, seniorów i osób
    niepełnosprawnych,
  2. Wzmacnianie więzi i podtrzymywanie relacji między seniorami i dziećmi,
  3. Wzbudzanie uczuć przywiązania i szacunku do osób starszych,
  4. Nawiązanie i podtrzymanie relacji w społeczności lokalnej.

 

 

Cele:

- tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej
aktywności dzieci w procesie zabawy,
-  wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym,
ogólnopolskim, europejskim i światowym,
- zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
- udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi
atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
- zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
- kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania
pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym
wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym
nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki,
- wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego
do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach
związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
- kształtowanie orientacji przestrzennej,
rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez
wykorzystywanie dzieł sztuki,
- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli,
w tym zainteresowań związanych z kodowaniem
i programowaniem,