KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Projekty,akcje

    W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole przystąpiło do następujących projektów:

 

 

 

 

Technikoludek - przedszkolak w świecie technologii to ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkoli będący odpowiedzią na priorytety MEN na rok 2020/21.

Celami głównym projektu są :

Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii

Rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski

Celami szczegółowymi natomiast są:

Dla dzieci: 

Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci:

Kompetencje informatyczne.

Inicjatywność i przedsiębiorczość

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-technicznePorozumiewanie się w języku ojczystym. 

Umiejętność uczenia się 

Kompetencje społeczne i obywatelskie. 

Świadomość i ekspresja kulturalna. 

Porozumiewanie się w językach obcych.

Dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii

Kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii Rozwijanie kreatywności u dzieci

Rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych poprzez udział w imprezach,wycieczkach oraz akcjach

Dla nauczycieli:

Rozwijanie umiejętności technologicznych wśród nauczycieli 

Dzielenie się pomysłami oraz doświadczeniem przez nauczycieli

 

 

Międzynarodowy projekt czytelniczy "Magiczna moc bajek" II edycja.

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

-Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

-Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

- Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.

-Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

-Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

-Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

-Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

-Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.