Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy,procedury

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązują w grupach przedszkolnych, po dopuszczeniu do realizacji przez dyrektora na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji, następujące programy wychowania przedszkolnego:

 • „Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego”. 
 1. PM 3 – 1/2021 – "Planeta dzieci” - B.Dankiewicz,B.Gawrońska, I.Jabłońska, E.Raczek WSiP
 2. PM3 – 2/2022 - „Plac zabaw"” - E.Janus, WSIP;

oraz programy własne:

 1. PM 3 – 3/2020 "Mały specjalista od spraw przyrody" - Katarzyna Stokwiszewska, Magdalena Pisera
 2. PM3 – 4/2020 - „Krzyś i Jola idą do przedszkola" - Monika Kałużna
 3. PM 3 – 5/2020 -  "Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 3" - Agnieszka Kubiak
 4. PM3 - 6/2020 - "Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze" - Katarzyna Stokwiszewska

Metody i formy pracy wykorzystywane w codziennej pracy z dzieckiem :

 1.  Pedagogika Marii Montessori
 2.  Pedagogika zabawy - zabawy i gry integrujące grupę,wyzwalające aktywność
 3.  Metoda W. Sherborne - ćwiczenia gimnastyczne pozwalającedzieciom na poznanie swojego ciała i orientację w przestrzeni
 4. Metoda K. Orffa i R. Labana - zabawy polegające na rozwijaniuwrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo - wzrokowo   - ruchowej
 5.  Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 6.  Techniki twórczego myślenia
 7.  Elementy metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 8.  Metoda gimnastyki mózgu zwana kinezjologią edukacyjną

Przyprowadzanie „do” i odbieranie dziecka „z” przedszkola.   Podstawa prawna:   art. 102 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogo...

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W OZORKOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 59). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (D...