Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy,procedury

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują w grupach przedszkolnych, po dopuszczeniu do realizacji przez dyrektora na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji, następujące programy wychowania przedszkolnego:

 • „Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego”. 
 1. PM 3 – 1/2023 – Świat kolorów PWN
 2. PM3 – 2/2023 - Kocham przedszkole WSIP;

oraz programy własne:

 1. PM 3 – 3/2023 "Mały specjalista od spraw przyrody" - Katarzyna Stokwiszewska, Magdalena Pisera
 2. PM3 – 4/2023 - „Krzyś i Jola idą do przedszkola" - Monika Kałużna
 3. PM 3 – 5/2023 -  "Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 3" - Agnieszka Kubiak
 4. PM3 - 6/2023 - "Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze" - Katarzyna Stokwiszewska

Metody i formy pracy wykorzystywane w codziennej pracy z dzieckiem :

 1.  Pedagogika Marii Montessori
 2.  Pedagogika zabawy - zabawy i gry integrujące grupę,wyzwalające aktywność
 3.  Metoda W. Sherborne - ćwiczenia gimnastyczne pozwalającedzieciom na poznanie swojego ciała i orientację w przestrzeni
 4. Metoda K. Orffa i R. Labana - zabawy polegające na rozwijaniuwrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo - wzrokowo   - ruchowej
 5.  Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 6.  Techniki twórczego myślenia
 7.  Elementy metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 8.  Metoda gimnastyki mózgu zwana kinezjologią edukacyjną

Przyprowadzanie „do” i odbieranie dziecka „z” przedszkola.   Podstawa prawna:   art. 102 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogo...

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W OZORKOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 59). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (D...