KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Oświadczenie 1

Ozorków, dnia ……………………….

Imię i nazwisko dziecka - ..............................

Aktualne numery telefonów do rodziców/prawnych opiekunów - ..............................

OŚWIADCZENIE

1. Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na
terenie Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie, pomimo stosowanych
procedur i środków ochronnych może dojść do zakażenia koronawirusem.
Rozumiem i przyjmuję ryzyko zakażenia oraz powikłań COVID-19, a także
przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków rodziny.
2. Oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni: nie
przebywa lub nie przebywał w kwarantannie; nie miał kontaktu z osobą,
u której potwierdzono lub podejrzano zakażenie koronawirusem.
3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem
bezdotykowym.
4. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących
w placówce zasad, związanych z reżimem sanitarnym, zawartych
procedurach zapewnienia bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego Nr 3
w Ozorkowie w związku z wystąpieniem COVID-19.
5. Zobowiązuje się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w
razie wystąpienia u niego objawów chorobowych.

      ……………………………..…….                               . …………………………………..
(czytelny podpis matki/prawnego opiekuna)     (czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)